Hvem er jeg?

Har tidligere været lærer og skolepsykolog og undervist børn og voksne i mange år.

Arbejdet med udvælgelse og kurser indenfor Forsvaret og erhvervslivet.

Gennem 3½ år været ansat på Rådgivningskontoret på Sankt Lukas Stiftelsen

Fra 1997 selvstændig privat praksis hvor jeg har arbejdet med børn, unge og voksne, individuelt og som par, gruppe.

Min teoretiske ramme er psykodynamisk / eksistentialistisk. Gennem mange år har jeg studeret dybdepsykologi og været seniorkandidat på Jung Instituttet.

Jungs tanker om individuationsprocessen "at blive sig selv" er en vældig drivkraft såvel i mit eget liv som i arbejdet med klienter.
Spørgsmålet. "Hvem er jeg?" betyder for mit eget vedkommende stadig kurser og uddannelse indenfor religion, spiritualitet, meditation, drømme, fantasirejser og sjælerejser.

 

Tilbage til forside